Tag: song

పాట మర్చిపోయారా? ట్యూన్ మాత్రమే గుర్తుందా.. అయితే ఇది మీ కోసమే.

మీరు ఏదైనా పాట రాగం తప్ప ఇంకా ఏం గుర్తు లేకపోతే మీ మొబైల్ తీసి ” హే గూగుల్ ‍వాట ఈస్ డిస్ సాంగ్” అని అడిగితే గూగుల్ మీకు ఇట్టే చెప్పేస్తుంది.

చాలా బాగుంది కదా. ” హే గూగుల్ ‍వాట ఈస్ డిస్ సాంగ్” లేదా “సెర్చ్ ఏ సాంగ్” మీటని నొక్కండి. తరువాత “ఉఊఆఅఅఅఅఅఅ….” సాగరసంగమం సినిమాలో కమల్ హాసన్ లాగా పాడితే సరిపోతుంది. శృతి తప్పినా పర్లేదు అనుకోండి. అలా చేసిన వెంటనే మీకు కొన్ని పాటలు వేతికి మీ ముందు ఉంచుతుంది.

నాకు రోబో సినిమాలో చూపించిన “ఇది ఏ రాగం”? అని ఒక పెద్దాయన చిట్టని అడిగిన సందర్బం గుర్తుతెచ్చంచి. అప్పుడు నేనైతే అస్సలు అనుకోలేదు ఇలా అవుతుందని. ఇప్పడు అవుతుంది కూడా.

If you forgot a song and is stuck in your head, just hum to find or search that song.

Google Assistant has now rolled out a new feature where you can just hum the song for 10-15 seconds and Google will try to show relevant items it found.

This gets to me to the memory of the movie Rajinikanth’s Robo first part where a person asks the robo to identify the song and it does and corrects the person too. Now this is a reality in Google Assistant.

Sounds pretty cool right. Here’s how you can do it.

Open Google Assistant “Hey Google” or “Okay Google”

Then say “What’s this song”? Or you can even click the “Search a song” button.

Now you can hum the tune for 10-15 seconds.

Your pitch need not be perfect, but for accurate results you might need to be a bit closer to perfect.

Then Google will show you relevant songs it found and show it you.

I found a video just showing how you can do that.